איך להצליח בתיקים חסרי סיכוי?
סיפורי הרפתקאות משפטיות פרק 6
תמונה tax law

ביטול חיוב במס

ביטול חיוב במס שהוטל אגב הסתמכות על תחשיבי המחלקה הכלכלית של מס הכנסה.

ביטול חיוב במס בהסתמך על תחשיבי המח' הכלכלית.

הרקע היה טקטיקה שפשתה אצל פקידי השומה לדרוש מס על הכנסה מומצאת בהסתמך על תחשיבי המחלקה הכלכלית של מס הכנסה בתואנה שרמת החיים שלפי התחשיבים משמעה שהיתה לנישום הכנסה מעבר לזו שדווחה או שהיקף ההכנסות הצפוי בהתייחס למשלח ידו היה גבוה מזה שדווח.

במקרה הספציפי.

במקרה הספציפי דובר בבני זוג קשישים שגרו באזור יוקרה בו בנו את ביתם במו ידיהם בעלות נמוכה בהרבה משווי השוק שלו. ולמרות שגרו באזור יוקרה רכשו מצרכיהם בשוק ובסביבתו וחיו בצנעה מרובה.

.התחשיבים

אציין כי במקרה אחר – שיסופר ביום אחר – קבעה יו"ר האגודה הישראלית לסטטיסטיקה ששמשה כמרצה בטכניון כי לא היתה מעבירה את התחשיבים אצלה אפילו כעבודה סמינריונית!! לי – כמי שסיים תואר ראשון ושני במדעים – היה רקע בסטטיסטיקה וידיעתי, שבאה לידי ביטוי בחקירתי את מבצעות ליקוט הנתונים, הפליאה את ביהמ"ש שדן בתיק. התברר כי "עבודת המחקר" שבבסיס התחשיבים נעשתה בצורה רשלנית, בלא להסתמך על עקרונות הסטטיסטיקה ובלא עיבוד רציני של הנתונים.

משמעות הכנה רצינית של התיק.

כאשר תיק מוכן באופן רציני אתה יודע לאלו ממצאים אתה זקוק בסופו של יום ובהתאם מה אתה רוצה להוכיח. לא הסתפקתי, אפוא, בערעור כוחו ותוקפו של התחשיב הכלכלי אלא טרחתי להביא מבעוד מועד מפיהם של הנישומים את העובדות שמראות שהן לא הזוג ה"קלאסי", הן באשר לבניית ביתם והן באשר לרמת חייהם בפועל.

טיעוני פקיד השומה והפרכתם.

תחשיבו של פקיד השומה התבסס על נתוני התחשיב – המדברים על הסיכוי המירבי באשר לרמת ההכנסה הצפויה.  מפיהן של עורכות התחשיב דליתי – את הברור וידוע לכל סטטיסטיקאי – כי זה שיש לך הכנסה שאינה במרכז העקומה ואתה חריג ואפילו חריג במיוחד – עדיין אינו אומר שהכנסתך אינה נכונה. משפקיד השומה לא הביא ראיות להעלמת הכנסות ולרמת חיים של בני הזוג שהיא "ממוצעת" – נאלץ בית המשפט לקבוע כי לא הוכח הועלמה הכנסה.

מסקנה:

צריך להכין תיק בשקידה, לדעת מה קורה בו, להבין אותו, ובסופו – לתקוע בעורף השור – במלחמת השוורים של המאבק משפטי – את צמד החרבות.

לפרטים נוספים והתאמת השירות:

א-ה: 8:00 – 20:00. ו: 8:00 – 12:00

מען: רח' ביל"ו 5 חיפה. 3321205.

לפרטים נוספים והתאמת השירות

שלח.י את הטופס ואצור איתך קשר בהקדם

תודה רבה, עו"ד דורון רז.