איך להצליח בתיקים חסרי סיכוי?
סיפורי הרפתקאות משפטיות פרק 3
תמונה

הגנת הפרטיות לא נולדה במאה ה-21

קבלת צו מניעה כנגד יהודה ברקן האוסר עליו להציג בסרטיו קטע שבייש לקוח ואוסר על בתי קולנוע להקרין קטע זה.

סרטי המתיחות של יהודה ברקן

יהודה ברקן, בינתיים הלך לעולמו, היה ידוע בזמנו בסרטי המתיחות שערך וביים.

באחד מהם בקש מעוברים ושבים להריח בתי שחי של עלמות נאות על מנת להשוות, למיטב זכרוני, בין טיב הדאודורנט בו השתמשו בבית שחי שמאלי לבין זה בו השתמשו לבית השחי הימני כאשר אותם עוברים ושבים מתבקשים להריח שוב את בית השחי אותו הריחו ראשון ושוב להריח את השני כדי שיהיו בטוחים בהעדפתם.

ה"מסניפים" צולמו מכיוונים שונים, סיטואציה מגוחכת לכל הדעות, אבל לא מכולם התבקשה בדיעבד רשותם – לאחר הצילום – להשתמש בצילומים לצורך סרטיו. רשלנות רבתי!!

הלקוח הגיע למשרדי מבויש ונכלם

הסרט זה עתה עלה לאקרנים בבתי קולנוע רבים ברחבי הארץ.

כתב תביעה הוכן בחופזה, כאשר הנתבעים בו, והמשיבים בבקשה לצו המניעה המיידי, הינם לא רק יהודה ברקן ז"ל אלא כל אותם בתי קולנוע שאתרנו כמציגים את הסרט.

בית המשפט התבקש להוציא צו מניעה במעמד צד אחד

טרחתי וניסחתי את הבקשה ואת תצהירו של הלקוח שתמך זה במחשבה כיצד יגיעו לעיני השופט התורן וכיצד הנזק ללקוח יבעבע לתודעתו ויביא אותו למסקנה שיש לעצור את ההקרנה.

הבסיס היה זכותו לפרטיות וחובת ביהמ"ש להגן עליה.

הוצע לביהמ"ש לאסור על הקרנת הסרט כל עוד לא הוצא ממנו הקטע בו מצולם הלקוח.

כך הובא הנושא לפני ביהמ"ש באופן שיוכל להוציא צו מניעה בלא שיחשוש לנזק הרב שעלול להיגרם לבתי הקולנוע ובלא שידרוש מהלקוח ערובה גבוהה במיוחד לנזקיהם האפשריים של יהודה ברקן ושל עשרות בתי הקולנוע כתוצאה מהצו – אם יתברר בהמשך שבניגוד לגרסתו כן הסכים להקרנת הקטע בו צולם.

המצאת הצו לעשרות בתי הקולנוע

הצו ניתן, הערבות הופקדה, עותקים של כתב התביעה והבקשה לסעד הזמני הוכנו מבעוד מועד ונשלחו לרחבי הארץ – אגב שימוש במספר רב של משרד שליחויות – עוד באותו היום לפני תחילת ההקרנות!!

בפועל התייתר המשך ניהול התביעה

וכך הובן ע"י כל הצדדים.

הוסכם על הפיכת הצו הזמני לקבוע ועל תשלום הוצאותיו של הלקוח/התובע לשירותי השליחות לאגרת ביהמ"ש ולעורכי דינו.

הלקוח היה מרוצה גם מכך שנחסך ממנו לנהל את כל התביעה הממושכת אגב גלישת אפשרית של הסיפור לתקשורת אותה חפץ למנוע.  

התנצלותי

בפני כל מי שנמנעה ממנו אפשרות הצפייה באותה "הסנפה"…….

מסקנה

בפנימייה הצבאית חנכו אותנו על רגלי האסטרטגיה של ההיסטוריון והתאורטיקן הבריטי באזיל לידל הארט.

אחד מעקרונות הלחימה להם הטיף היה שיש לרכז את כל הכח במקום פריצה אחד וכך להכריע את המערכה.

כך נעשה בעניין המסופר לעיל כאשר כל ההשקעה היתה בצו הזמני, בהוצאתו המהירה והחכמה, ובדיוורו לבתי הקולנוע במהירות שיא.

לפרטים נוספים והתאמת השירות:

א-ה: 8:00 – 20:00. ו: 8:00 – 12:00

מען: רח' ביל"ו 5 חיפה. 3321205.

לפרטים נוספים והתאמת השירות

שלח.י את הטופס ואצור איתך קשר בהקדם

תודה רבה, עו"ד דורון רז.